Privacy Policy

Veiligheid
Online producten kopen bij Muller Muziek is altijd veilig en vertrouwd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast is onze online kassa beveiligd door het gerenommeerde bedrijf Ogone Payment Services. Ogone verzekert u dat uw financiële gegevens verwerkt worden volgens de meest strikte beveiligingsnormen.

Uw gegevens worden verzonden via SSL: het Secure Socket Layer - protocol. Voor de verzending van de creditcardgegevens maakt het protocol gebruik van een beveiligde verbinding tussen de browser en een secure internet server. Daarnaast wordt het bericht gecodeerd waardoor de gegevens voor derden niet zichtbaar zijn. Door het gebruik van het SSL - protocol wordt het risico dat gegevens worden onderschept wanneer ze over het internet worden verstuurd drastisch verminderd.

Privacy
Muller Muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

 

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Muller Muziek website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de Muller Muziek website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze Muller Muziek website kunnen geen rechten ontleend worden. Muller Muziek is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen.

Muller Muziek geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.

Muller Muziek is niet verantwoordelijk voor typefouten.

Tekst en afbeeldingen van deze website www.mullermuziek.com  mogen niet worden overgenomen of op welke andere manier dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Muller Muziek.

Muller Muziek © 2018